Bạn có thể đăng ký làm thành viên bằng cách nhập các điều khoản sử dụng, đồng ý với chính sách quyền riêng tư và một hình thức đăng ký nhất định thông qua menu [Đăng ký thành viên] và bạn có thể sử dụng dịch vụ miễn phí ngay khi đăng ký.

 

Bạn không cần phải nhập tất cả các thông tin cần nhập khi đặt hàng.

Bạn luôn có thể tham gia vào các sự kiện mua bán và đấu giá chung.

Bạn có thể tham gia các sự kiện và sự kiện giảm giá khác nhau dành cho thành viên.

 

검색